Modell alapú adatbázisok

Anyagmennyiség-kimutatás

Adatszolgáltatás pályázat-előkészítéshez

A pályázat-előkészítéshez szükséges nagy adatmennyiség kinyerésében és rendezésében kiválóan alkalmazható a BIM munkafolyamat. A tudatosan felépített gyorsmodellből pillanatok alatt és tetszőlegesen rendezve generálhatóak:
  • - rétegrendek égtájak szerint rendezve
  • - nyílászárók típusonként és égtájak szerint rendezve
  • - nyílászáró konszignáció
  • - nyílászáró költségvetés tételkiírás
  • - tetszőleges mennyiségek
  • - építész költségvetés
  • - közvetlenül behívható forrásfájlok az energetikai szoftverekhez

Tender Minden adat egyértelműen nyomon követhető, nincs keresgélés egy-egy visszakérdezés esetén, és az összes adat egy kattintással frissíthető. Felméréssel együtt a teljes munkafolyamat 70%-kal rövidebb a hagyományos adatgyűjtéshez képest. Kizárólag az adatkezelést tekintve a megtakarított idő 97%!

Időmegtakarítás

Ütemterv- és erőforrás-optimalizáció

A 3D modell és a belőle kinyert anyagmennyiségek adják az ütemterv alapját. A kivitelezési munkafolyamat hosszát minden esetben a 3D modellből nyert anyagmennyiség és a hozzá tartozó építési norma adja meg. Ezek a modellből kinyert adatok, az építési normák, a technológiai sorrend és a logikai kapcsolatok adják az ütemtervet.

Az elkészült ütemtervet ciklogramos diagram segítségével optimalizáljuk, mert rengeteg holt időt és organizációs problémát rejt magában, illetve lokalizáljuk a tevékenységeket, hogy ne fordulhasson elő gépi vagy humánerőforrás-ütközés. A ciklogramos diagram lehetőséget ad modell nélküli erőforrás-optimalizálásra is.

Ütemterv optimalizálás

Mennyiségfeltöltés, tételkiírás

A már felépített BIM modellekből kinyerjük a megmodellezett és a származtatott mennyiségeket. Az így kinyert mennyiségek nagy előnye a pontosság, a gyors kinyerés, a változások azonnali lekövetése, és a mennyiségi tételek pontos visszakövethetősége. Ezeket egyszerűen össze lehet kötni generált, mennyiség alapú költségvetéssel, ütemtervvel, vagy tetszőleges adatkimutatással, így a változások idő-, költség- és egyéb vonzata azonnal megjelenik. Ez a hatékonyság minden beruházónak és kivitelezőnek értelemszerű érdeke. Minden BIM modell alkalmas mennyiség-kimutatásra, de ahogy csökken a kidolgozottság, úgy csökken a pontosság is. A kivitelezést támogató, megfelelően részletes modellek közel 100% pontosságától kezdve az elnagyolt, LOD100 szintjét alulról súroló, kifejezetten adatkinyerésre felépített gyorsmodellek erősen származtatott kb. 94% pontosságáig terjed a skála.

Anyagmennyiség-kimutatás